Odstoupení od kupní smlouvy

Právo na odstoupení od kupní smlouvy trvá po dobu 14 (čtrnácti) dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je nutné doručit prodávajícímu do 14 (čtrnnácti) dní od převzetí zboží na adresu provozovny nebo elektronickou poštou.

V tomto případě musí být zboží vráceno do 7 (sedmi) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Záruční doba

Standardní záruční doba na zboží je 2 roky, není-li uvedeno jinak.

Jak reklamovat zboží

Reklamaci zboží, které není ve shodě s kupní smlouvou, provádějte bez zbytečného odkladu.

Reklamované zboží po předchozí telefonické či písemné domluvě předejte některému z našich středisek k vyřízení reklamace.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, reklamační protokol a doklad o pořízení zboží.

Reklamované zboží bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedeme do souladu s kupní smlouvou formou výměny, nebo opravy. Nebude-li takový postup možný, máte jako kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Kontakty pro uplatnění reklamace

  • Auto Kora top, s.r.o., Mikoláše Alše 780, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, IČ: 27789306, DIČ: CZ27789306;
  • E-mail: info@akt-performance.cz
  • Zákaznická linka: 572 662 381

Podrobnosti a další práva a povinnosti dotčených stran související s odpovědností za vady a podmínky reklamací upravuje plné znění obchodních podmínek.

Ke stažení

Formulář: Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) (.doc)